Ca5.102 Fort op de Voordorpse dijk - groepsschuilplaats type P - Objecttype

label:
groepsschuilplaatsen type P
bron
Nieuwe Hollandse Waterlinie