Cb1.102 Fort op de Biltstraat (Noord) - groepsschuilplaats type P - Objecttype

label:
piramiden (verdedigingswerk)
bron
Erfgoedthesaurus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed