Cc3.101 Lunet II - groepsschuilplaats type P - Objecttype

label:
groepsschuilplaatsen type P
bron
Nieuwe Hollandse Waterlinie