Atlas van de waterlinie

Kaarten historische ontwikkeling

Kaarten inundatiestelsel

Kaarten strategisch stelsel

Topografische kaarten

Atlas NHW

Steenbergen, C., J. van der Zwart, J. Grootens e.a. Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie. Uitgeverij 010, Rotterdam, 2009. 208 pp.

Atlas waarin de historische ontwikkeling (bouwperiodes), de topografie (o.a. bodemopbouw en afwatering), het inundatiestelsel (inundatiekommen met kunstwerken, inundatieschema) en het strategisch stelsel (plattegronden van forten en werken, indeling legereenheden) in kaarten en schema's wordt weergegeven op basis van historische bronnen en reconstructies. Essays voorzien van historische zwartwit foto's behandelen de geschiedenis, het (post)militaire landschap, de werking en de architectuur van de waterlinie (typologie van bouwwerken). De kaarten zijn op een bijgeleverde cd-rom ook digitaal in pdf te bekijken.