Historische ontwikkeling

In het hoofdstuk 'De historische ontwikkeling' van de Atlas beschrijven Johan van der Zwart en Clemens Steenbergen de historische ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een viertal kaarten.

1. Positie in Nederland. Deze kaart geeft de ligging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de contour van Nederland met de grote stedelijke agglomeraties.

2.Waterlinies. Naast de NHW worden de Stelling van Amsterdam, de Oude Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de IJssellinie weergegeven.

3. Bouwperiode I t/m VI. De verschillende bouwperioden beslaan het tijdperk 1815 t/m 1940.

4. Topografie 1870. Zwart-wit topografische ondergrond met in kleur beplanting, wateren, inundatiekanaal/fortgracht, inundatievlek en hoofdweerstandslijn.