Inundatiestelsel

In het hoofdstuk 'Inundatiestelsel' van de Atlas beschrijven Johan van der Zwart en Clemens Steenbergen het inundatiestelsel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een zestal kaarten.

1.Inundatiekommen. De negen kommen met poldergrnezen en hoofdinlaatpunten voor inundatie.

2. Doorsnede inundatiekommen. Maaiveldhoogten en inundatiepeilen van de kommen.

3. Inundatiestations. Kaart van inlaatpunten van het inundatiewater en bijbehorend inundatievlak.Zowel topografische als schematische weergave.

4. Inundatiepolders. Waterstaatkundige indeling met alle benodigde objecten voor inundatie: inlaten, coupures, sluizen, duikers en gemalen. Ook schematisch weergegeven.

5. Polderhoogtekaart. Hoogteverschillen in de inundatiepolders met waterstaatkundige werken.

6. Inundatiestelsel 1940. Weergave van alle met het inundatiestelsel samenhangende objecten op bodemkundige kaartondergrond.