Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit ruim 2000 (deels verdwenen) onderdelen die samen de 85 kilometer lange Waterlinie vormen.Het gaat om vestingsteden, forten, (verdedigings)werken, batterijen, stellingen, inundatievelden, sluizen, kanalen, schuilplaatsen, kazematten en tal van andere militaire gebouwen en kunstwerken.

Deze onderdelen zijn gegroepeerd naar de indeling van de Waterlinie in militaire regio's uit 1940; dat betekent in vijf groepen en vijftien vakken. Daarnaast is er nog een groep en vak voor resterende onderdelen die niet in deze indeling passen.

Groep Naarden - vakken

B. Groep Nieuwersluis

Groep Utrecht

Groep Lek

Groep Merwede

Overige objecten NHW-buiten

kaart1

uit: Steenbergen, C. e.a., Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rotterdam (2009)