Groep Lek

Groep Lek

Detail van kaart 'Groeps- en vakindeling veldleger' uit: Steenbergen, C. e.a. Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie. Uitgeverij 010, Rotterdam, 2009