Infanteriestelling voor Fort Everdingen

Identificatie

Verdedigingslinie
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Objectnaam
D.b.2 Infanteriestelling voor Fort Everdingen
Objecttype
Objecttype (trefwoord)
loopgraaf
NHW-code
D.b.2
Huidige functie
natuur
Bouwkundige staat
redelijk
Bouwkundige staat in
2013
Monument type
Bijzonderheden algemeen

In de uiterwaarden en in de Culemborgse Polder, pal ten oosten van de Diefdijk, werd tussen 1914 en 1918 een infanteriestelling aangelegd. Deze diep uitgebouwde stelling tussen de Lek en de Prijsseweg lag exact in het verlengde van het Werk aan de Groeneweg, ten noorden van de Lek. Deze hoger gelegen terreinstrook kon moeilijk geïnundeerd worden. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 werd de stelling versterkt met diverse betonnen groepsschuilplaatsen en gietstalen koepelkazematten omdat de inundaties niet geheel tot aan de zuidelijke Lekdijk reikten. De loopgraven zijn allemaal in de loop der tijd verdwenen. De ligging van de betonwerken uit 1918 en uit 1939/40 in de uiterwaard is door vergravingen in het kader van ‘Ruimte voor de rivieren’ en natuurontwikkeling in 1999/2000 zwaar verstoord.

Locatie

Linie
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Provincie
Gelderland
Gemeente
gemeente Culemborg
Plaats
Culemborg
Eigenaar

Stichting Het Geldersch Landschap; particulier

X-Y coördinaten
51.96419;5.18102

Historie object

Bouwjaar
1914
Bouwperiode
Bouwperiode 1914-1918
Bouwmateriaal
beton
Bouwmateriaal (trefwoord)
gewapend beton
Oorspronkelijke functie

Verdediging van de uiterwaarden van de Lek en van de Diefdijk. Vóórstelling van Fort bij Everdingen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden historie object

Aangelegd in de Eerste Wereldoorlog in de uiterwaard van de Lek. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zijn aanvullende verdedigingswerken aangebracht in de vorm van groepsschuilplaatsen, kazematten en loopgraven. De infanteriestelling voor fort Everdingen sloot aan op het Werk aan de Groeneweg ten noorden van de Lek.

Door graafwerkzaamheden is dit deel van het Culemborgse militaire landschap verdwenen.

Waardering

Waardering
bijzonder

Documentatie

Literatuur

Will, Chr. Sterk Water. De Hollandse Waterlinie. Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 4e druk, 2011. 180 pp.