Fort bij Tienhoven

Fort bij Tienhoven - Memoriekaart 1880

Beschrijving verdedigingswerk B.b.4 Fort bij Tienhoven